Mittwoch, 30. Juli 2008

Informacione të përfaqësive të jashtme të Gjermanisë:

■■ Informacione më të hollësishme për kompetencat
gjuhësore në nivelin A1 i ofron Korniza e përbashkët
europiane e referimit për gjuhë:
■■ http://www.goethe.de/ger

■■ Institutet Goethe dhe partnerë kooperimi në gjithë
botën që ofrojnë kurse gjuhësore dhe/ose provime të
Institutit Goethe:
■■ http://www.goethe.de/pruefungenweltweit

■■ Informacione dhe oferta për mësim gjuhe të Institutit
Goethe:
■■ http://www.goethe.de/fernunterricht
■■ http://www.goethe.de/lernen
■■ http://www.goethe.de/sd1
(provimi-model i certifikatës Goethe A1 “Starti i gjermanishtes 1”)

■■ Informacione dhe oferta për mësim gjuhe të
Deutsche Welle-s:
■■ http://www.dw-world.de/deutschkurse
■■ http://www.dw-world.de/radioD (kursi audio i gjuhës “Radio D”)
■■ http://www.dw-world.de/deutschinteraktiv
(kursi interaktiv online i gjuhës)
■■ http://www.dw-world.de/missioneurope
(romani policor për mësim gjuhe)
■■ http://mobile.dw-world.de (guida mobile e gjuhës)

■■ Portali i integrimit i Entit Federal për Migrim dhe
Refugjatë:
■■ http://www.integration-in-deutschland.de

■■ Informacione të përfaqësive të jashtme të Gjermanisë:
■■ http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/03-WebseitenAV/Uebersicht.html

Informacione per bashkeshortet

Dëshmia e njohurive të
thjeshta të gjermanishtes
në rast bashkimi me
bashkëshortët nga jashtë
Gjermania ka ndryshuar ligjin për të huajt
Informacione për bashkëshortët që ndiqen pas,
dhe për bashkëshortët e tyre që
jetojnë tashmë në Gjermani

www.integration-in-deutschland.de


Çfarë ka ndryshuar për ju?

A dëshironi të transferoheni te bashkëshorti juaj në
Gjermani?
Apo a dëshironi të transferoheni bashkë me bashkëshortin
tuaj për në Gjermani?
Apo a dëshironi të vini në Gjermani për t’u martuar dhe
për të jetuar atje me bashkëshortin tuaj?
Në këto raste duhet të dëshmoni para hyrjes në Gjermani
që keni njohuri të thjeshta të gjermanishtes1. Me këtë duhet
të sigurohet që në Gjermani mund të komunikoni që nga
fillimi në mënyrë të thjeshtë në gjermanisht.
A ka përjashtime?
Po. Nuk keni nevojë të dëshmoni njohuri të gjermanishtes
nëse njëri prej pohimeve vijuese është i vërtetë:
■■ Ju ose bashkëshorti juaj jeni shtetas i një shteti anëtar të
Bashkimit Europian (me përjashtim të Gjermanisë).
■■ Për shkak të një sëmundjeje ose një hendikepi fizik(e),
mendor(e) ose psiqik(e) nuk jeni në gjendje për të
dëshmuar njohuri të thjeshta të gjuhës gjermane.
■■ Keni një diplomë të një shkolle të lartë ose një kualifikim
përkatës ose si përjashtim keni nevojë dukshëm të ulët
integrimi për arsye të tjera.
■■ Nuk dëshironi një qëndrim të përhershëm në Gjermani.
■■ Bashkëshorti juaj ka një lejeqëndrimi si
■■ njeri me kualifikim të lartë (§ 19 Ligji për qëndrim).
■■ kërkues (§ 20 Ligji për qëndrim).
■■ themelues firme (§ 21 Ligji për qëndrim).
■■ i autorizuar për azil (§ 25 kryerr. 1 përkat. § 26 kryerr. 3
Ligji për qëndrim)
■■ refugjat i pranuar (§ 25 kryerr. 2 përkat. § 26 kryerr. 3
Ligji për qëndrim).
■■ i autorizuar për qëndrim afatgjatë nga shtete të tjera të
BE-së (§ 38a Ligji për qëndrim).
■■ Bashkëshorti juaj është shtetas i Australisë, Izraelit, Japonisë,
Kanadasë, Republikës së Koreas, Zelandës së Re ose
Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
1 Kr. § 28 kryerr. 1 fjali 5 dhe § 30 kryerr. 1 fjali 1 nr. 2 si dhe përjashtimet në § 30 kryerr. 1
fjali 2 dhe 3 të ligjit gjerman të qëndrimit si dhe § 41 i urdhëresës së qëndrimit.
Çfarë ka ndryshuar për ju?
2 Kornizë referimi për të cilën kanë rënë dakord shtetet anëtarë të Këshillit të Evropës.
3 Institute me licencën e provimit janë institute që janë të autorizuara të kryhen
provimet e Institutit Goethe.
Njohuri të thjeshta të gjermanishtes janë njohuri të gjuhës
gjermane në “Shkallën e kompetencës A1 të Kornizës së
përbashkët europiane të referimit për gjuhë”2. Kësaj i përket
që mund të kuptoni dhe të përdorni shprehje të përditshme
familjare dhe fjali shumë të thjeshta (p. sh. të pyesni për
rrugën, të bëni pazar etj.) Duhet të jeni në gjendje ta prezantoni
veten dhe të tjerë, të bëni pyetje dhe t’u përgjigjeni
pyetjeve rreth vetes suaj, p. sh. ku banoni ose cilët njerëz i
njihni. Natyrisht bashkëbiseduesit tuaj duhet të flasin qart
dhe të jenë të gatshëm për të ndihmuar.
Edhe duhet të jeni në gjendje të shkruani tashmë diçka në
gjermanisht, p. sh. mund të shkruani emrin, adresën, kombësinë
etj. në formularë nga autoritetet.

Si mund të dëshmoni njohuri të
thjeshta të gjermanishtes?
Zakonisht njohurit e gjuhës duhet t‘i dëshmoni para hyrjes
në Gjermani gjatë kërkimit të vizës për bashkimin bashkëshortor
në ambadasën gjermane përkatësiht në konsullatën
e përgjithshme. Për këtë duhet t’u bashkoni dokumenteve
të kërkesës një certifikatë të Institutit Goethe për provimin
e gjuhës A1 “Starti i gjermanishtes 1”. Institutet Goethe
janë institutet e kulturës gjermane jashtë. Ofrojnë mësim
gjuhe dhe provime gjuhe. Provimi “Starti i gjermanishtes 1”
mund të jepet në Institutin Goethe. Por provimi i gjuhës
mund të jepet edhe në një institut me licencën e provimit3

http://www.pristina.diplo.de/Vertretung/pristina/de/formulare/Merkblatt__BAMF__Ehegattennachzug__alb,property=Daten.pdf

Dienstag, 22. Juli 2008

Entfernung von Pristina nach....

Entfernung von Prishtina nach:


Artanë 39
Besianë 33
Burim 82
Dardanë 71
Deçan 93
Drenas 30
F.Kosovë 6
Ferizaj 35
Gjakovë 85
Gjilan 46
Kaçanik 55
Kastriot 9
Klinë 60
Leposaviq 73
Lypjan 16
Malas 45
Mitrovicë 38
Pejë 80
Prishtinë 75
Rahovec 63
Sharr 108
Shtërrpc 65
Shtime 28
Skënderaj 50
Therandë 56
Viti 55
Vushtrri 26
Z.Potok 56
Zveçan 43

wichtige Telefonnummern

Policia: 92, me mobil 112
Emergjenca: 94
Zjarrëfikësit: 93
TMK: 038/ 543-283
Aeroporti: 038/ 548-900, 548-430
Stacioni i autobusëve: 038/ 550-011
Stacioni i trenit: 038/ 518-449
Distribucioni i KEK-ut: 038/ 227-842
Termokosi: 038/ 543-210
Ujësjellësi: 038/ 541-211
Higjieno-teknika: 038/ 554-143
PTK: shërbimi për tel.fiks 977
Për ”Vala 900”: 548-367,
Informatat 988
Komuna: 038/ 230-900
Inspekcioni: 038/ 231-760
Kryqi i Kuq i Kosovës: 038/522-284
Instituti Hidrometeorologjik: 038/540-842
Ombudspersoni: 038/548-087
Kinemaja “ABC”: 038/243-117
Teatri Kombëtar: 038/224-406
Teatri Dodona: 038/230-6237
Teatri ODA: 038/246-555

Montag, 21. Juli 2008

Postleizahlen- Postal Code Kosovo

International Postal Codes of Kosova

PRISTINA PRISHTINA 10000
PRISTINA 1 10010
PRISTINA QTP / TPC (Transit Postal Centre) 10020
PRISTINA 3 10030
PRISTINA 4 10040
PRISTINA 5 10050
PRISTINA 6 10060
PRISTINA 7 10070
PRISTINA 8 10080
PRISTINA 9 10090
PRISTINA 10 10100
PRISTINA 11 10110
PRISTINA 12 10120
PRISTINA 13 10130
PRISTINA HAJVALI 10510
PRISTINA BARDHOSH 10520
PRISTINA KECEKOLLÀ 10530


PODUJEVO 11000
PODUJEVO LLUZHAN 11050
PODUJEVO ORLLAN 11060
PODUJEVO KÀRPIMEH 11070


FUSHE-KOSOVE-POLJE 12000
FSH-KOS-POL SLA. E MADHE 12050
FSH-KOS-POL BARDH I MADHÀ 12060

DRENAS 13000
DRENAS KOMORAN 13050


LIPJAN 14000

LYPJAN JANJEVA 14050
LYPJAN MAGURA 14060


OBILIC 15000
OBILIQ MUZAKAJ 15050


ARTANA 16000


PRIZREN 20000
PRIZREN 1 20010
PRIZREN 2 20020
PRIZREN 3 20030
PRIZREN 4 20040
PRIZREN 5 20050
PRIZREN 6 20060
PRIZREN 8 20080
PRIZREN ZYM 20510
PRIZREN ZHUR 20520
PRIZREN RECAN 20530
PRIZREN MAMUSHA 20540
PRIZREN KORISHA 20550


RAHOVEC 21000
RAHOVEC - 1 21010
RAHOVEC - 2 21020
RAHOVEC RATKOC 21050
RAHOVEC XRXE 21060
RAHOVEC HOCA 21070
RAHOVEC KRUSHA E MADHE 21080

DRAGASH 22000
DRAGASH BRESANÀ 22050
DRAGASH BELLOBRADÀ 22060
DRAGASH BROD 22070
DRAGASH KRUSHEVÀ 22080

THERANDA SUVA REKA 23000
THERANDA MUSHTISHT 23050
THERANDA SAMADRAXHA 23060

MALISHEVA 24000
MALISHEVA BAJA E MADHE 24050
MALISHEVA KIJEVA 24060

PEJA-PEC 30000
PEJA-PEC 1 30010
PEJA-PEC 3 30030
PEJA-PEC 4 30040
PEJA-PEC 5 30050
PEJA-PEC 8 30080
PEJA-PEC VITOMIRICA 30090

ISTOK 31000
ISTOG GURRAKOC 31020

KLINA 32000
KLINA BUDISALC 32050

MITROVICA 40000
MITROVICA 1 40010
MITROVICA 4 40040
MITROVICA 5 40050
MITROVICA 6 40060
MITROVICA TUNELI I PARÀ 40500
MITROVICA BARE 40550
MITROVICA SHIPOL 40600
MITROVICA ZUBIN POTOK 40650
MITROVICA RUNIKA 40700

SKENDERAJ 41000
SKENDERAJ PREKAZ 41050

VUSHTRRI 42000

GJAKOVA 50000
GJAKOVA 1 50010
GJAKOVA 4 50040
GJAKOVA 5 50050
GJAKOVA 6 50060
GJAKOVA 7 50070
GJAKOVA 8 50080
GJAKOVA 9 50090
GJAKOVA 10 50100
GJAKOVA BISHTAZHIN 50500
GJAKOVA ROGOVA 50550

DECAN 51000
DECAN JUNIK 51050

GJILAN 60000
GJILAN 1 60010
GJILAN 3 60030
GJILAN BRESALC 60510
GJILAN ZHEGRA 60520

VITI 61000
VITI KLLOKOT 61050
VITI POZHORAN 61060

KAMENICA 62000
KAMENICA HOGOSHT 62050
KAMENICA STREZOC 62060
KAMENICA MU«IVÀRC 62070

FERIZAJ 70000
FERIZAJ 1 70010
FERIZAJ 3 70030
FERIZAJ 4 70040
FERIZAJ BABUSH 70510
FERIZAJ DOGANAJ 70520

KACANIK 71000
KACANIK HANI ELEZIT 71510

SHTIME 72000

Airport Prishtina

Der Flughafen hat seine Webseite überarbeitet...
ist richtig gut geworden.

Vor allem kann man jetzt sehen, welche Flughäfen in Deutschland, Schweiz etc. angeflogen werden...

Und durch den neuen Flugplan kann man auch die Flugtage sehen, sinnvoll bei der Flugsuche.

http://www.airportpristina.com/

Heiratspapiere für die Hochzeit in Kosovo

Sagst Du "Ja,ich will", dann geht die Behördenrennerei los.

Es wird einiges an Dokumenten benötigt, es besteht kein Rechtsanspruch auf Vollständigkeit der Liste...bitte erkundigt Euch bei Eurem hiesigen Standesamt!

Vom Mann in Kosovo braucht man für das deutsche Standesamt

1. Geburtsurkunde (international)
2. Ehefähigkeitszeugnis
3. Kopie vom Pass
4. Scheidungsurteil, wenn er geschieden ist

Alles muss übersetzt und beglaubigt werden (Apostille)

Mit den Unterlagen des Mannes werden dann in Deutschland folgende Urkunden gesammelt

1. Geburtsurkunde (international)
2. Meldebescheinigung
3. Ehefähigkeitszeugnis
4. Ledigkeitsbescheinigung
5. Scheidungsurteil, wenn Du schonmal verheiratet warst (international)

Und auch diese Unterlagen müssen wieder übersetzt und beglaubigt werden.

Weitere Fragen könnt Ihr im Forum stellen:

http://multikultiladys.foren-city.de